El Govern ha informat sindicats i patronal que retira de la taula de negociació per a establir les condicions dels nous Ertes d’octubre, que consumeixin atur, a més d’acceptar que per als ja existents mantinguin la prestació en el 70% de la base de cotització, encara que el treballador romangui més de sis mesos, segons avança UGT. Els treballadors acollits als Ertes des del mes de març passat la prestació passaria del 70 al 50% de la base de cotització finalitzat setembre, si no hi ha acord.

El Govern cedeix i accepta que els nous Erte no consumeixin atur

Els sindicats han aconseguit,

després de moltes hores de negociació, que es mantingui la impossibilitat que l’empresa acomiadi als treballadors passats sis mesos des de la reincorporació del primer treballador que estava en l’Erte. Aquesta clàusula de salvaguarda de l’ocupació no agrada a la patronal, que volia que desaparegués, però finalment, i segons UGT, sembla que es mantindrà. També es mantindrà l’anomenat ‘comptador a zero’ per als nous Erte o almenys així li ho ha comunicat l’Executiu a les parts, encara que aquest punt encara està una mica més difús i podria sofrir modificacions.
De moment, segons fonts d’UGT, els treballadors que a partir de la data de la pròrroga dels Erte (1 d’octubre) es vegin immersos en un Erte no consumiran atur si són acomiadats o si s’extingeix la seva relació laboral abans de l’1 de gener de 2022 (fins al 31 de desembre de 2021).

La prestació que cobren els treballadors en Erte continuarà sent del 70% de la base reguladora, encara que faci més de sis mesos cobrant-la, un punt sobre el qual estaven d’acord totes les parts, que volien evitar que aquesta baixés al 50%, com a marca la legislació una vegada han transcorregut sis mesos de percepció. No obstant això, per qüestions administratives, les empreses hauran de sol·licitar la pròrroga de l’ERTE de nou perquè s’apliqui aquesta mesura per una qüestió administrativa.

En principi,

la negociació per a la pròrroga dels Ertes continuarà la setmana vinent i no està previst que s’aprovi en el Consell de Ministres del pròxim dimarts, 22 de setembre, segons UGT, que demana que es deixi avançar la negociació per a no veure’s abocada al bloqueig.

El sindicat atribueix aquest “bloqueig” en la negociació a les ingerències dels Ministeris d’Assumptes Econòmics i d’Indústria, Turisme i Comerç perquè els Erte “es sectoritzassin’ i a l’entossudiment” del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per enfocar les exoneracions de quotes en els treballadors que tornen a l’activitat.
“La intromissió dels Ministeris d’Economia i de Turisme, amb relació al fet que l’acord afecti sectors concrets, i l’entossudiment del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social i Migracions, que insisteix a incentivar, amb exoneracions, la reincorporació de les persones treballadores dels Ertes a una activitat, impedeixen que es pugui tancar un acord ampli i beneficiós per a empreses i treballadors, en el qual no es deixi a ningú enrere”, sosté el sindicat en un comunicat.

Segons UGT,

en les converses amb el Govern i les organitzacions empresarials s’estan produint situacions de bloqueig constants, per qüestions que res tenen a veure amb el que es va parlar a Palma el passat 4 de setembre, quan va arrencar formalment la negociació per a la pròrroga dels Erte. Per al sindicat són objectius “irrenunciables” eliminar les exoneracions per la reincorporació al treball i protegir a totes les persones treballadores i a les empreses, “sense distinció per la seva activitat i durant el temps necessari”.
Encara que UGT assegura entendre les limitacions pressupostàries, “no comprèn la negativa” del Govern a eliminar les exoneracions per a la incorporació al treball després de l’Erte, quan a més suposarien més recursos econòmics per al sistema o per a l’exoneració a les empreses que necessitin mantenir l’Erte.
Via: El Economista

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.