El Govern aprova que es pugui cobrar la jubilació i mantenir una activitat artística.

El Govern ha celebrat avui (27-4-19) el seu últim Consell de Ministres abans d’entrar en funcions dilluns

que ve, després de la celebració de les eleccions generals del diumenge. En la seva reunió ha aprovat la

possibilitat de cobrar alhora una pensió de jubilació i mantenir ingressos per activitats de creació artística

derivats de drets d’autor.

En concret, l’Executiu ha aprovat una norma que estableix un règim de compatibilitat d’activitat artística

amb el 100% de la pensió de jubilació, sempre que aquesta activitat estigui motivada per l’existència d’uns

drets d’autor reconeguts. En l’actualitat, quan un creador que cobrava una pensió de jubilació i drets d’autor

reconeguts, no podia realitzar, a més, altres activitats artístiques remunerades, encara que aquestes no fossin

habituals.

Els beneficiaris d’aquesta mesura, que, segons la ministra d’Educació, Isabel Celaá rondaran de manera im-

mediata les 1.300 persones, mantindran amb caràcter general la seva condició de pensionistes. La norma aprovada

avui suposa el desenvolupament d’un dret que ja va ser aprovat en un Reial decret llei el passat 28 de desembre.

Segons Celaá, aquesta iniciativa obeeix “a la necessitat de tota societat de mantenir la seva capital cultural i intel·lectual”.

No obstant això, Celaá ha precisat que els futurs beneficiaris podran optar per aquesta nova modalitat de compa-

tibilitat o qualsevol altra manera de concurrència a la qual tingui dret. Actualment els assalariats poden compa-

tibilitzar el 50% de la pensió i del sou una vegada passada l’edat de jubilació i en el cas dels autònoms amb assalariats

aquesta compatibilitat s’eleva al 100% de la pensió.

Així

En lloc d’obligar els creadors a renunciar al 50% de la seva pensió si es mantenen en actiu i cobrant drets d’autor,

es permetrà compatibilitzar-la a canvi d’una cotització de solidaritat del 8% (en el cas de treballadors per compte

d’altri, l’empresari posarà el 6% i el treballador, el 2%).

A més, l’Executiu ha estudiat l’ampliació de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, alguna cosa que no

es feia des de 1989; i la regulació del règim retributiu del personal investigador funcionari dels Organismes Públics

de Recerca (OPIs).

Aquesta última mesura homologa les estructures salarials dels investigadors amb efectes a 1 de gener de 2018 i crea

una comissió avaluadora de l’acompliment de la professió científic tècnica. Un total de 836 investigadors es veuran

afectats, segons Celaá, la qual cosa suposa el 23% dels investigadors funcionaris.

La ministra Portaveu ha, aclarit també que l’Executiu actual estarà en funcions, a partir del tancament de les urnes

diumenge que ve i fins a la presa de possessió un nou Govern. A més, va aclarir que les seves funcions es limitaran al

“despatx ordinari dels assumptes públics excepte urgència d’interès general degudament acreditat”.

 

El Govern aprova que es pugui cobrar la jubilació i mantenir una activitat artística.

Via El País

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555