La Direcció General de Trànsit ha establert una classificació del parc de vehicles amb l’objectiu de discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient. Aquest sistema possibilitar un instrument eficaç en les polítiques municipals, tant de restricció de trànsit en episodis d’alta contaminació, com de promoció de noves tecnologies a través de beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i el medi ambient.

S’estableixen cinc categories de vehicles, segons el seu potencial contaminant:  B,   C,   Eco,   Zero emissions   i  Sense etiqueta.

El distintiu ambiental de la DGT
B (etiqueta groga)

Turismes i comercials lleugers, classificats al Registre de vehicles com a gasolina amb nivell d’emissions Euro 3/III o dièsel Euro 4/IV o Euro 5/V. Vehicles de més de vuit places i de transport de mercaderies classificats al Registre de vehicles com a Euro 4/IV o Euro 5/V sense distinció de tipus de combustible. Motos i ciclomotors Euro 2.

C(etiqueta verda)

Turismes i comercials lleugers, classificats al Registre de vehicles com a gasolina amb nivell d’emissions Euro 4/IV, 5/V o 6/VI o dièsel Euro 6/VI. Vehicles de més de vuit places i transport de mercaderies, classificats al Registre de vehicles amb nivell d’emissions Euro 6/VI sense distinció de tipus de combustible. Motos i ciclomotors Euro 4 i Euro 3.

ECO (etiqueta verda i blava)

Turismes i comercials lleugers classificats al Registre de vehicles com a vehicles híbrids endollables amb autonomia <40 km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, a més a més hauran de complir aquests paràmetres: vehicle de gasolina amb nivell d’emissions Euro 4/IV, Euro 5/V o Euro 6/VI o vehicle dièsel amb nivell d’emissions Euro 6/VI.

Vehicles de més de vuit places i transport de mercaderies classificats al Registre de vehicles com a híbrids endollables amb autonomia <40 km, vehicles híbrids no endollables (HEV), propulsats per gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, a més a més, hauran de complir que el nivell d’emissions del vehicle sigui Euro 6/VI sense distinció de tipus de combustible.

Motos i ciclomotors amb categoria elèctrica HEV i PHEV i autonomia inferior a 40 km.

Zero emissions(etiqueta blava)

Vehicles classificats al Registre de vehicles com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d’autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km o vehicle de pila de combustible.

Els vehicles que no compleixen uns requisits ambientals considerats mínims no rebran cap etiqueta de la DGT. Són els vehicles més afectats per les mesures de restricció o prohibició en la mobilitat. Turismes de gasolina anteriors a Euro 3 i turismes dièsel anteriors a Euro 4. Motos i ciclomotors  Euro 1.

Per obtenir els meus informació podeu contactar amb el departament Gestoria de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí