El dret a l’oblit

07/09/2022

El TC reconeix el dret a l’oblit d’un empresari que va demanar eliminar dades publicades en portals de queixa.

La llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD),tracta de garantir els drets digitals de la ciutadania a l’empara del que estableix l’article 18.4 de la Constitució Espanyola. El dret a l’oblit és un dels drets més reforçats.

Què és el dret a l’oblit?

El dret a l’oblit té com a objectiu proporcionar una major protecció i control de les dades personals dels ciutadans i permet a l’usuari la possibilitat de requerir que les seves dades personals desapareguin o que no deixin rastre a la xarxa.

Aquest dret contribueix a reforçar el consentiment en el tractament de dades personals i permet que l’interessat que l’hagi consentit en algun moment pugui revocar-lo i demanar l’eliminació de les seves dades de forma permanent.

En relació a l’esmentat, el Tribunal Constitucional ha reconegut el dret a l’oblit d’un empresari que va sol·licitar que s’eliminessin dades que va considerar desqualificadores de la seva activitat professional publicades per tercers en portals dels Estats Units, els quals es podien veure a Espanya a través de Google.

El Ple del TC ha estimat el recurs que va presentar el particular i ha declarat inconstitucionals les sentències de l’Audiència Nacional i del Tribunal Suprem que van anul·lar la decisió de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades d’atendre la petició d’eliminar aquestes dades.

En aquest cas, s’ha considerat vulnerat el dret de protecció de dades personals. Així mateix, el recurs es fonamentava en que els comentaris no complien amb els paràmetres d’interès públic ni tenien una data suficientment actual que justifiqués mantenir els enllaços.

Amb tot, recordeu que en cas de dubtes en matèria de protecció de dades, podeu adreçar-vos als advocats/des de Cudós Consultors, ja que us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia.

Elisa Estrada Villas
Advocada del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors