Resolucions presumptes al Dret Administratiu i les seves conseqüències

18/01/2023

D’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Administració té l’obligació de resoldre i dictar una resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments.

No obstant, en ocasions l’Administració no dicta resolució tal i com hi estaria obligada, incorrent en silenci administratiu i generant així una resolució presumpta.

Depenent del tipus de procediment al qual tingui lloc el silenci administratiu podem trobar-nos davant d’una resolució presumpta positiva o estimatòria (omissió de resolució que legalment s’equipara a l’estimació de la pretensió de l’interessat) i resolució presumpta negativa o desestimatòria (omissió de resolució que s’equipara a la denegació de la pretensió de l’interessat o del seu dret).

Les resolucions presumptes també poden ser objecte de recurs, a l’igual que els expressos, i per això, si heu presentat una sol·licitud o heu iniciat un procediment davant l’Administració i ha passat el termini en què aquesta havia de resoldre sense fer-ho, no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre despatx i us ajudarem a obtenir un resultat favorable als vostres interessos.

Sonia Núñez González
Advocada del Servei de Dret Públic de Cudós Consultors