Existeix la possibilitat de fer fora de casa a un fill major d’edat depenent econòmicament dels pares?

Si el fill/filla fos un tercer que ocupa l’habitatge familiar sense tenir cap títol, els pares només tindrien un problema jurídic, però lamentablement, els pares no deixen mai de ser-ho, encara que els fills es mostrin indignes en la convivència, sobretot si el fill/lla no disposa de mitjans de subsistència propis.

Dret de família.

En no estar el fill/a sota la pàtria potestat, per ser major d’edat, els pares no poden obligar-lo legalment a què acati les normes de convivència. Resultant obvi que hauran fracassat tots els intents dels pares per reconduir la convivència pacífica amb el fill/lla, arribats a aquesta situació, podran interposar una demanda de desnonament per precari perquè s’acordi judicialment la sortida del fill/lla del domicili familiar.

La Sentència d’AP Huelva de 6 de juny de 2019

va conèixer d’un d’aquests supòsits. El pare va interposar la demanda de desnonament per precari enfront del fill que residia amb ell. El fill es va oposar al·legant que tenia dret a aliments, i el jutjat va donar la raó al fill. No obstant això, el pare va interposar recurs d’apel·lació i l’Audiència Provincial va estimar el desnonament per precari.

La Sentència de la Sala rebutja l’argument del fill, ja que encara que aquest pogués tenir dret a percebre pensió alimentària del seu pare (percepció que no consta que hagi sol·licitat), això no el legitima en absolut per a continuar ocupant l’immoble. Encara que s’hagués establert a favor seu aquesta pensió i malgrat ser cert que el dret d’aliments comprèn l’indispensable per a (entre altres aspectes) cobrir la necessitat d’habitació, això tampoc atribuiria al fill dret a viure en el mateix domicili que els pares.

Després d’això, el fill/la major d’edat mancat d’ingressos es veurà obligat a presentar una demanda d’aliments enfront dels seus dos pares, però ja se l’haurà pogut fer fora, legalment, del domicili familiar.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Es pot subscriure al nostre butlletí de notícies.