Devolució de l’excés pagat en l’IRPF per la percepció de prestacions de maternitat – paternitat

 

La devolució de l’IRPF es mitjançant aquesta circular us informem que des d’ahir a la tarda ja està disponible

al web de l’agència tributària (al lloc que us indiquem al gràfic adjunt), el formulari (tan telemàtic -cal

certificat d’usuari-com en paper) per sol·licitar la devolució de la quantitat d’IRPF pagada en excés com a

conseqüència dedeclarar prestacions de maternitat i paternitat, que han estat declarades exemptes.

Aquest tràmit només és possible per ara per als exercicis 2014 i 2015. A partir de gener, també estarà

disponible aquest tràmit per qui percebés les prestacions als exercicis 2016 i 2017.

Si voleu que ens encarreguem de dur a terme el tràmit de la reclamació, ens cal NIF, nom complet

(en cas de fer les declaracions de renda nosaltres, ja ho tenim) i, sobretot, l’IBAN bancari complet on

voleu que us facin la devolució.

El cost d’aquesta gestió és de 30,00 euros + IVA.

 

Devolució de l'excés pagat en l'IRPF per la percepció de prestacions de maternitat – paternitat

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555