Sentència per danys informàtics

14/02/2023

Comet delicte de danys informàtics la treballadora que esborra correus i excels de l’empresa en ser acomiadada.

La sentència del Tribunal Suprem de 7-2-2022, sala penal, ponent Sr. Pablo Llanera Conde estima el recurs de cassació interposat per l’acusació particular.

Així, condemna l’autora dels fets per un delicte de danys de l’article 264.1. del Codi Penal, a la pena d’un any i sis mesos de presó ia indemnitzar l’empresa en la quantitat a què ascendeixen les nòmines que va percebre durant els quatre mesos que va treballar per a aquesta entitat.

Com es declara a la sentència van ser esborrats per ella els arxius informàtics que contenien tota la informació de les vendes, productes i clients de la zona de Portugal, arxius que pertanyien a l’empresa i que resultaven determinant per a l’exercici de la seva tasca comercial en aquesta zona, sense haver pogut ser recuperada la informació en haver efectuat l’acusada un esborrat total o segur que ho fa irreversible, i no existir còpies de seguretat.

No havent-se pogut recuperar les dades esborrades per l’acusada, propietat de l’empresa, i no existint còpia de seguretat d’aquestes, es conclou la gravetat del resultat perjudicial ocasionat a l’empresa per l’acusada.

La gravetat típica arriba quan és impossible recuperar l’operativitat del sistema o quan la seva recomposició és difícilment reversible sense esforços notables de dedicació tècnica i econòmica.

El relat de fets provats descriu la gravetat substancial de l’acció realitzada per l’acusada, no només per la definitiva eliminació digital de les dades informàtiques, sinó perquè la seva pèrdua no va ser susceptible de recuperació i es va haver de reiterar l’actuació mercantil i administrativa que va permetre la seva acumulació durant mesos.

Tot i que la sentència impugnada objecta que les dades que es van esborrar van ser les corresponents als clients que l’empresa tenia a Portugal i que aquestes dades estaven replicades al departament d’administració per subministrar i facturar les comandes, no es pot eludir que la recuperació suposava un esforç de revisió de la facturació prou intens, ni es pot amagar que l’esforç resulta en part infructuós a la vista del propi relat fàctic.

Aquí la resolució

Ramon Arnó Torrades
Ceo de La Família Digital