Cuidar de l’esposa malalta no és només un deure, sinó que també és un dret.

Així ho ha establert el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid en una sentència que dóna la raó a un

treballador al qual la Comunitat de la regió li havia denegat un permís excepcional per a atendre la seva dona

que havia sofert un accident greu.

Després d’haver rebut l’alta metgessa, la dona requeria ajuda contínua en activitats bàsiques, per la qual cosa

el treballador es va veure obligat a sol·licitar una excedència. La sentència explica que el marit, atenent les seves

cures, ha complert amb un imperatiu categòric “que li honra com a persona i espòs”. I, a més, que és ell qui està

obligat a atendre-la “moralment i legalment” i a cuidar-la en els actes més essencials de la vida “per un haver de

solidaritat humana”.

El tribunal avala que existís una situació molt greu (al contrari que la Comunitat de Madrid), i que exigia l’assistència

pel seu cònjuge en el domicili com que no hi ha una tercera persona que pogués fer-se càrrec d’ella, ja que no tenen

fills majors. Per tant, és el seu haver d'”ajudar-se mútuament” en el si de la família. “Tant és així la gravetat de la

situació que l’actor s’ha vist obligat a sol·licitar una excedència sense sou”, explica la fallada.

A més, en aquest cas no bastava amb una simple reducció de jornada o ajuda parcial per a atendre la seva dona, ja

que aquesta havia de ser cuidada, ajudada i auxiliada de manera permanent o continuada, segons la seva alta metgessa.

No obstant això, puntualitza el TSJ, que és un haver dels poders públics “assegurar la protecció social, econòmica i jurídica

de la família”.

La Comunitat de Madrid

Havia denegat el permís al treballador perquè no concorria la condició que pogués ser atesa per una

altra persona o familiar. La institució li va donar la possibilitat que utilitzés els dies de lliure disposició que disposava, així com

valorar la sol·licitud de la flexibilitat horària per raó de conciliació laboral i familiar.

En definitiva, el TSJ de Madrid comparteix el plantejament de la sentència d’instància que la situació familiar concurrent mereix

ser emparada durant tot el període en què va durar l’excedència, “si no es vol convertir en merament il·lusori, de simple i vana

retòrica, el dret de l’article 31 del Conveni Col·lectiu”, al qual es podia haver acollit des del principi el treballador cobrant la seva

retribució habitual.

 

Cuidar de l'esposa malalta no és només un deure, sinó que també és un dret.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555