Es declara finalitzada la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

07/07/2023

El BOE núm. 159 de 5 de juliol de 2023 publica l’Acord del Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023, pel qual es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, mitjançant el qual s’acorda el següent:

 1. La finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 2. El cessament en l’aplicació de mesures extraordinàries i, en particular, de les relatives a l’ús obligatori de les mascaretes.

No obstant això, s’insta la ciutadania a seguir les següents RECOMANACIONS:

 • Seguir utilitzant mascaretes i altres mesures higièniques davant la presència de símptomes d’infecció respiratòria.
 • L’ús de mascareta en determinats contextos i situacions, en particular:
  – Per les persones simptomàtiques quan estiguin en espais compartits.- Pels i les professionals que atenen casos simptomàtics.
  – Per les persones que treballen en unitats de Cures Intensives i en Unitats amb pacients vulnerables seguint les recomanacions de control d’ infecció aconsellades pels Serveis de Medicina Preventiva i Prevenció de Riscos Laborals segons la valoració del risc de cada centre sanitari.
  – A les urgències hospitalàries o d’ atenció primària, inclosa la sala d’ espera.
  – En els centres residencials de gent gran i persones amb discapacitat, encara que no es recomani l’ús universal de les mascaretes, es considera necessari prendre precaucions addicionals en cas d’aparició de símptomes en treballadors, residents o visitants, per evitar brots.

Podeu llegir l’acord publicat al BOE aquí.