Nou sistema de cotització dels treballadors per compte propi o autònoms

26/01/2023

Des de l’1 de gener del 2023 ha entrat en vigor el Real Decret Llei 13/2022, de 26 de juliol, per el que s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. Amb l’entrada en vigor d’aquest nou sistema, totes les persones que treballin per compte propi cotitzaran a la Seguretat Social en funció dels seus rendiments nets anuals.

Què es consideren rendiments nets anuals?
Són els ingressos bruts anuals menys les despeses deduïbles (subministraments, proveïdors, etc…) i addicionalment, a aquest resultat se li podrà aplicar una deducció genèrica d’un 7% si és persona física o un 3% si és administrador de societats de capital i socis treballadors de societats laborals.

Com trio la meva base de cotització?
En funció de la teva previsió de la mitjana mensual dels teus rendiments nets anuals, podràs triar la teva base de cotització dins del tram associat a l’import de la mitjana mensual de rendiments:

TAULA REDUIDA. Trams de rendiments nets 2023. Euros / mes Base mínima

Euros/mes

Base màxima

Euros/mes

Quota mínima

Euros/mes

Quota màxima

Euros/mes

TRAM 1 < = 670€ 751,63€ 849,66€ 234,51 265,09
TRAM 2 > 670€ i < = 900€ 849,67€ 900€ 265,10 280,80
TRAM 3 > 900€ i <1.166,70€ 898,69€ 1.166,70€ 280,45 364,01
TAULA GENERAL. Trams de rendiments nets 2023. Euros / mes Base mínima

Euros/mes

Base màxima

Euros/mes

Quota mínima

Euros / mes

Quota màxima

Euros/mes

Tram 1 > = 1.166,70€ i < = 1.300€ 950,98€ 1.300€ 296,71 405,60
Tram 2 > 1.300€ i < = 1.500€ 960,78€ 1.500€ 299,76 468,00
Tram 3 > 1.500€ i < = 1.700€ 960,78€ 1.700€ 299,76 530,40
Tram 4 > 1.700€ i < = 1.850€ 1.013,07€ 1.850€ 316,08 577,20
Tram 5 > 1.850€ i < = 2.030€ 1.029,41€ 2.030€ 321,18 633,36
Tram 6 > 2.030€ i < = 2.330€ 1.045,75€ 2.330€ 326,27 726,96
Tram 7 > 2.330€ i < = 2.760€ 1.078,43€ 2.760€ 336,47 861,12
Tram 8 > 2.760€ i < = 3.190€ 1.143,79€ 3.190€ 356,86 995,28
Tram 9 > 3.190€ i < = 3.620€ 1.209,15€ 3.620€ 377,25 1.129,44
Tram 10 > 3.620€ i < = 4.050€ 1.274,51€ 4.050€ 397,65 1.263,60
Tram 11 > 4.050€ i < = 6.000€ 1.372,55€ 4.139,40€ 428,24 1.402,60
Tram 12 > 6.000€ 1.633,99€ 4.139,40€ 509,80 1.402,60

Com comunico a la Seguretat Social la meva nova base?
Haurà de ser el propi autònom qui ho comuniqui a la Seguretat Social, ja que aquest canvi no es realitza de forma automàtica, perquè s’ha de comunicar a la Seguretat Social quins seran els rendiments nets anuals en mitjana mensual i quina es la base triada en funció d’aquests.

Què succeeix si el meus rendiments varien al llarg de l’any?
Si preveieu que els rendiments nets anuals, en mitjana mensual, són diferents als previstos inicialment, podreu ajustar la vostra base de cotització fins a sis vegades durant l’any.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que les bases escollides tindran caràcter provisional fins que la Tresoreria General de la Seguretat Social realitzi la regularització anual segons els rendiments que l’Administració Tributària els hagi comunicat.

Una vegada realitzada aquesta regularització per part de la TGSS, es poden donar les següents situacions:

  1. Que els rendiments anuals han estat menys als que s’havien previst. En aquest cas, la TGSS procedirà d’ofici a retornar la diferència entre la quota que heu pagat i la que us correspon pagar, abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en el que l’Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.
  2. Que els rendiments anuals definitius han estat per sobre dels que s’havien previst. En aquest cas, haureu de regularitzar la situació pagant la diferència. Aquest import haurà de ser abonat abans de l’últim dia del mes següent a aquell en el que s’hagi rebut la notificació com a resultat de la regularització.