Multa per enviament de correu sense còpia oculta

22/08/2023

Multa de 6.000 euros per la bretxa de seguretat consistent en enviar un correu electrònic sense còpia oculta a desenes de destinataris.

Es denuncia la recepció per part del reclamant, d’un correu electrònic sense còpia oculta, enviat pel reclamat a desenes de destinataris, inclòs el reclamant. Es vulnera l’article 32 del RGPD (seguretat) i el 5.1.f) (confidencialitat).

Es rebaixa la sanció de 10.000 a 6.000 euros en reconèixer la responsabilitat i fer el pagament voluntari.

Aquí podeu llegir la resolució

Ramon Arnó Torrades
CEO de La Família Digital