CONVOCATORIA AJUTS LEADER 2018

El dia 17 de setembre de 2018, s’ha publicat la convocatoria amb RESOLUCIÓ ARP/2085/2018, de 3 de setembre,

per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader

en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 .

TERMINI de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir del dia 18 de setembre de 2018.

BENEFICIARIS

MICROEMPRESES, PIMES, Cooperatives, Associacions participades per ens públics, Empreses que transformin i/o

comercialitzin productes agroalimentaris i empreses no Agroalimentàries

INVERSIONS SUBVENCIONABLES

– Primerament Obra civil i instal·lacions

– També Equipament, maquinaria i mobiliari

– Finalment Honoraris tècnics de projectes d’execució d’obra.

MÍNIM DE LES INVERSIONS ELEGIBLES: 12.000 EUROS sense IVA
Per  tant s’ha de mantenir i gestionar directament l’activitat subvencionada durant un període mínim de 5 anys posteriors

a la data de pagament final de l’ajut.

INTENSITAT DE L’AJUT

Per això l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles, i no podrà ser superior a 100.000 euros per

persona beneficiària, per projectes i per anualitat, ni pot superar els 200.000 euros per persona beneficiaria en un període de

3 any.

Per tant CUDOS CONSULTORS, queda a la seva disposició per qualsevol consulta i aclariment al que respecte a les seves

condicions com a possible beneficiari de l’ajut.

CONVOCATORIA AJUTS LEADER 2018

Per obenir mes informació contacteu amb:

Vanessa Rubio Altisent

Correu Electrònic.

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555