Com contractar persones refugiades.

Com contractar persones refugiades, des del Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya,

ens informen de la situació de les persones refugiades que arriben al nostre país, tenen l’empara concedida amb la protecció

internacional consistent en el dret a la no-devolució ni l’expulsió de l’estat d’acollida. Per tant en aquest sentit, a Catalunya, la ciutadania,

les entitats, les empreses i les administracions públiques treballem coordinadament pera acollir les persones sol·licitants de

protecció internacional o refugiades i perquè tinguin l’oportunitat de refer les seves vides al nostre país.

Per aixó també compartim que la seva integració laboral esdevé un factor clau per garantir plenament els seus drets de ciutadania i fer

que guanyin plena autonomia, així com una oportunitat d’enriquiment de la societat, al acostar-nos noves cultures i realitats.

A mes a mes us adjuntem, en el link següent, un tríptic de Com contractar persones refugiades”, el qual facilita la informació pràctica

necessària per la contractació d’aquestes persones. També en especial, fer èmfasi que, en el cas de persones refugiades, la seva situació

jurídica s’acredita per mitjà de la targeta vermella, tal i com s’indica en el tríptic.

De ben segur que aquesta informació contribuirà a la plena integració de les persones que es troben en aquesta situació, i  interès pel nostre col·lectiu professional.

Com contractar persones refugiades.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555