Indemnitzacions per contaminació acústica

28/09/2023

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha condemnat a l’Ajuntament de València a pagar una indemnització de 57.636 euros a una parella que va haver d’abandonar el seu habitatge pels sorolls procedents del bar situat en la planta baixa del seu edifici. El matrimoni va patir durant anys sorolls excessius i continus.

La quantia indemnitzada comprèn danys físics, morals (ansietat, insomni, etc…) i materials pel trencament de la inviolabilitat del domicili i la pèrdua econòmica derivada de la venda de l’ habitatge, ja que aquesta situació va obligar a la parella a malvendre el seu domicili.

Tot i que l’Ajuntament va tramitar les denúncies presentades i va dictar ordres de clausura i consten diverses intervencions de la policia local, el Tribunal considera que la seva actuació no va resultar suficient per protegir el dret al descans i intimitat a la llar i que no es va solucionar el problema existent.

Amb tot, recordeu que en cas de patir contaminació acústica per sorolls excessius podeu adreçar-vos als advocats/des de Cudós Consultors, ja que us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia per tal d’iniciar els tràmits corresponents.

Elisa Estrada Villas
Advocada del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors