El consentiment premarcat per al tractament de dades en un formulari és nul

La Caixa ha estat sancionada amb 100.000 euros de multa per obtenir el consentiment dels clients del canal on-line per a l’enviament de publicitat i la cessió de les dades a empreses del grup, a través de caselles marcades prèviament.

Assenyala l’AEPD que no s’ha complert el requisit segons el qual:

  1. El consentiment ha de donar-se mitjançant un acte afirmatiu clar que reflecteixi una manifestació de voluntat lliure, específica, informada, i inequívoca de linteressat dacceptar el tractament de dades de caràcter personal que li concerneixen.
  2. El silenci, les caselles ja marcades o la inacció no han de constituir consentiment (Considerant 32).

L’absència de tal requisit determina que aquest no sigui vàlid de manera que els tractaments que s’hi basen no tenen legitimació, contravinent-se així el que preveu l’article 6 del RGPD.

En aquest sentit, assenyalen les Directrius 5/2020 sobre el consentiment en el sentit del Reglament (UE) 2016/679, respecte de la manifestació de voluntat inequívoca:

  1. El RGPD estableix clarament que el consentiment requereix una declaració de linteressat o una clara acció afirmativa, la qual cosa significa que sempre ha de donar-se el consentiment mitjançant una acció o declaració. Ha de resultar evident que linteressat ha donat el seu consentiment a una operació concreta de tractament de dades.
  2. Un responsable del tractament ha de tenir també en compte que el consentiment no es pot obtenir mitjançant la mateixa acció per la qual l’usuari acorda un contracte o accepta els termes i les condicions generals d’un servei.
  3. L’acceptació global dels termes i les condicions generals no es pot considerar una clara acció afirmativa destinada a donar el consentiment a l’ús de dades personals.
  4. L’RGPD no permet que els responsables del tractament ofereixin caselles marcades prèviament o mecanismes d’exclusió voluntària que requereixin la intervenció de l’interessat per evitar l’acord (per exemple, caselles d’exclusió voluntària.