Comissions hipoteques 2023

05/09/2023

La disposició addicional primera del RDL 19/2022 estableix que totes aquelles persones físiques que tinguin constituït crèdit hipotecari a interès variable per a l’adquisició d’immoble d’ús residencial, entenent-se per trasters, garatges, habitatges pròpiament dits o qualsevol immoble que sense constituir habitatge compleixi la funció domèstica, no pagaran comissions d’amortització total o parcial, ni comissions de reemborsament, ni comissions de canvi d’interès variable a fix, fins el 31 de desembre de 2023.