Com puc accedir al segon tram de la línia d’avals Covid-19 de l’ICO?. Ja està operatiu el segon tram de la línia d’avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a empreses i autònoms per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Després d’un primer tram de 20.000 milions d’euros que es va posar en marxa el dilluns 6 d’abril i que les pimes i els autònoms van esgotar ràpidament per la necessitat de liquiditat, ara s’obre el segon tram, també de 20.000 milions d’euros.

Com puc accedir al segon tram de la línia d’avals Covid-19 de l’ICO?

Com hi poden accedir les empreses i els autònoms?

A continuació us expliquem les condicions generals dels préstecs-avals d’aquesta línia i responem a les preguntes més freqüents.

Condicions generals préstec-aval

A qui va adreçat

Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la Covid-19.

Destinat íntegrament a pimes i autònoms.

Imports

Fins a un màxim d’1,5 Mio € en una o diverses operacions per empresa/autònom s’aplicaran les disposicions UE de mínims i per sobre s’aplicarà el màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea.

S’avalaran les operacions fins a 50 Mio que hagin estat aprovades per l’entitat d’acord amb la seva política de riscos, sense perjudici de comprovació posterior de les condicions d’elegibilitat.

S’avalaran les operacions de més a 50 Mio a partir que l’ICO hagi analitzat l’acompliment de les condicions d’elegibilitat de manera complementaria a l’anàlisi de l’entitat financera.

L’aplicació del marc temporal d’ajudes en aquests casos estableix uns límits sobre el principal de l’operació:

Doble de la massa salarial del 2019.

25% de la facturació del 2019.

Necessitats de liquiditat justificades per a 18 mesos, en casos de pime.

Excepcions superiors condicionades i justificades.

Les entitats es comprometen a mantenir almenys fins al 30 de setembre els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients les línies dels quals siguin avalades.

Elegibilitat del préstec

Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 març del 2020.

Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre del 2020.

Els acreditats no poden figurar en situació de morositat en la CIRBE al 31 desembre del 2019.

Els acreditats no poden estar en procediment concursal amb posterioritat al 17 març del 2020.

Condicions Aval per a Pimes i autònoms.

Per a préstecs de fins a 1,5 Mio €: 0,2% de comissió anual sobre el saldo de l’import avalat.

Per a préstecs superiors a 1,5 Mio € concedits a pimes i autònoms (comissió anual):

0,2% per a avals amb un venciment de fins a 1 any.

0,3% per a avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3.

0,8% per a avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5.

Prohibició condicions complementàries

L’entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d’acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió de riscos.

Les entitats financeres no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

Cobertura aval

Pimes i autònoms: fins al 80% dels préstecs.

Període

Fins a 5 anys amb possibilitat 1 carència.

Interès

L’entitat té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de de l’inici de la crisi de la Covid-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.

Addicionalment, les entitats hauran de traslladar als seus clients el benefici derivat de l’aval públic en forma, entre d’altres opcions, de menys interessos o més termini, o més finançament o període de carència del principal, etc.

Aplicació préstec

Nous préstecs i renovacions concedides per les entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures proveïdors, lloguers locals, subministres, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributaries.

El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

1) On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir.

2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?

Veure afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la Covid-19.

3) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació?

Sí.

4) Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?

Si. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi com menys afectada millor.

5) Import a sol·licitar

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de l’impacte en la seva tresoreria per la situació actual d’alarma de la Covid-19.

6) Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?

Sí, ja que el pagament de quotes es correspon a necessitats corrents de finançament i no a cancel·lació o reestructuració de línies existents.

Recomanem tenir en compte especialment les següents recomanacions:

Evitar les garanties personals, ja que l’entitat financera ja disposa del 80% d’aval.

No acceptar productes contrapartida (ex. pòlisses assegurança o semblants).

Respecte al tipus interès, hem de tenir millors condicions que les que l’entitat ens apliqui en aquests moments seguint l’establert en el reglament ICO subscrit per part de les entitats i que determina que:

L’entitat té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de de l’inici de la crisi de la Covid-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.

Addicionalment, les entitats hauran de traslladar als seus clients el benefici derivat de l’aval públic en forma, entre altres opcions, de menys interessos o més termini, o més finançament o període de carència del principal, etc.

​Respecte a si ens proposen de fer una pòlissa amb venciment a un màxim de 5 anys per renovar una d’existent:

Tenir en compte que aquesta operació no ens aporta finançament addicional que permeti afrontar les necessitats de liquiditat derivades del Covid- 19.

Tenir en compte que no hi ha renovació tàcita, ja que l’entitat al final del període perd l’aval de l’ICO. Per tant, en aquest cas l’empresa ha de planificar generar tresoreria per poder deixar al final del període el saldo disposat a zero fet que, de facto, representa una disminució a futur de les fonts de finançament.

Via: Pimec

Per obtenir  més informació podeu contactar amb www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí