CEPYME (Confederació Espanyola de la Petita i Mitja Empresa)

CEPYME ha publicat les raons per les quals Hisenda inicia una inspecció per poder tenir-les en compte i així

poder evitar-les.

Pot ser que sigui una inspecció aleatòria, és a dir, fruit del “seguiment rutinari” per part de l’Agència Tributària

o, pitjor, perquè hi ha alguna cosa en l’activitat o comptabilitat empresarial que no li quadri.

En tots dos casos, convé conèixer els fets o causes principals que impliquen alguna infracció o situació sospitosa

i que, per tant, han d’evitar-se en la mesura del possible.

Devolucions tributàries excessives.

Les devolucions elevades, en realitzar alguna declaració tributària (IVA, retencions, renda), poden cridar l’atenció

a Hisenda, per la qual cosa, en aquests casos, val més que estiguin correctes o s’ajustin a les operacions realitzades.

Desquadraments entre models trimestrals i models anuals.

Aquestes distraccions o errors de càlcul fan que Hisenda entri en acció, per la qual cosa resulta aconsellable, ja no

solament fer-los bé, sinó també repassar i, si escau, corregir-los abans de presentar-los.

Sol·licitud de NIF intracomunitari.

Les inspeccions per aquest motiu, normalment, es deuen a una simple comprovació de dades, tenint en tal cas que

justificar la necessitat d’aquest NIF.

Declaració o no de subvencions.

Cal tenir en compte que unes subvencions estan exemptes de tributació, i per tant no han de declarar-se, però hi ha

unes altres que no estan exemptes i, per tant també, caldrà declarar-les correctament.

Deixar societats inactives.

Deixar sense activitat una societat i crear una altra semblant, amb els mateixos socis, mateixa activitat i mateixa seu,

està donant més que pistes a una possible inspecció per part d’Hisenda.

No presentar declaracions.

Tret que no s’arribi als límits que obliguen a presentar-la, en els altres caldrà fer la declaració corresponent, perquè si

no tindrem a l’Agència damunt.

Excés de despeses deduïbles.

Es té la tendència a incloure despeses no relacionades amb l’empresa, sobretot en el cas dels autònoms, com a menjars,

gasolina, despeses corrents (llum, aigua), etc. Alguna cosa que Hisenda pot detectar i provocar una inspecció, sobretot

quan els imports deduïts superen als ingressos.

CEPYME (Confederació Espanyola de la Petita i Mitja Empresa)

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555