El canal de denúncies

02/03/2023

Aquest 13 de març entrarà en vigor la Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, més coneguda com la “Llei Whistleblowing”.

El seu objectiu principal és establir normes i procediments per a protegir les persones que informin sobre infraccions de dret de la Unió Europea o sobre infraccions penals o administratives comeses en el context laboral, com poden ser conductes i accions immorals o il·legals per a l’acompliment del treball, gestió inadequada o lucrativa dels recursos empresarials, robatoris, assatjament laboral i/o sexual, tractes discriminatoris o tràfic d’influències, mal ús d’informació classificada, fraus i corrupteles, etc.

Aquesta finalitat es duu a terme, d’una banda, garantint la protecció dels informants enfront de possibles represàlies i, d’altra banda, establint l’obligació de disposar de sistemes interns d’informació (canals de denúncia), així com creant un canal extern d’informació i una autoritat administrativa independent encarregada de gestionar-lo.

Habilitar aquest canal de denúncies és d’obligat compliment per a qualsevol empresa pública o privada amb més de 50 treballadors, i per a les entitats públiques de menys de 50 treballadors que pertanyin a municipis de més de 10.000 hab.

L’incompliment d’aquesta llei comporta la imposició de multes que poden oscil·lar des dels 1.001 euros fins als 300.000 euros si els infractors són persones físiques, i des dels 100.000 euros a 1.000.000 euros si els infractors són persones jurídiques. També es preveu la prohibició d’obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini màxim de quatre anys i la prohibició de contractar amb el sector públic durant un termini màxim de 3 anys.

Si teniu interès en ampliar la informació respecte de l’aplicació d’aquesta nova llei, no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre despatx i us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia.

Sonia Núñez González
Advocada de Cudós Consultors