Calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2022

S’ha publicat al DOGC el calendari laboral de festes de caràcter local per a l’any 2022 a Catalunya, distribuïdes per comarques.
En aquesta Ordre també es fan constar els ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins el termini concedit.

Si voleu consultar el calendari, podeu clicar aquí.