Autònom: una disposició transitòria suspèn la pujada de tipus en la quota

Els treballadors autònoms no pagaran més aquest 2021 (llevat que es pugi el salari mínim interprofessional). El Govern ha publicat un nou Reial Decret en el qual paralitza l’increment dels tipus relacionats amb el cessament d’activitat i les contingències professionals. Aquesta pujada estava prevista per Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018. No obstant això, una disposició transitòria de el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, la paralitza.

Cessament d’activitat i contingències professionals

L’increment de tipus previst per a aquest 2021 suposava un augment fins al 30,6% sobre la base mínima, tenint en compte tots els tipus de cotització en el seu conjunt. En el desglossament tindríem:

  • 28,3% en contingències comunes

La pujada de les quotes es devia a l’increment de la part proporcional de les contingències professionals i de el cessament d’activitat. A l’haver-se paralitzat la quota quedarà igual que a desembre 2020.

A partir de febrer

D’acord al publicat en el Reial Decret Llei, dins de la disposició transitòria quarta es reflecteix la suspensió de la pujada prevista per a aquest any. Es congela, per tant, a partir de la liquidació del mes de febrer.

En conseqüència, i com dèiem, els tipus de contingències professionals i cessament queden igual. Això és 1,1% pel que fa a la cotització de contingències professionals, i 0,8% en el tipus de cotització per cessament d’activitat. Això vol dir que davant l’increment previst per a aquest exercici, aquests tipus de cotització disminueixen un 0,2% i un 0,1% respectivament.

La suspensió, segons aclareix el RD, es mantindrà per a tot 2021, llevat que es porta a terme en algun moment de l’any la pujada de l’Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Via: Cinco Dias

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.