Avantatges fiscals de les assegurances mèdiques

06/06/2023

Si oferiu assegurança mèdica als vostres treballadors, tant vosaltres com ells podreu beneficiar-vos d’avantatges fiscals

Un dels objectius més comuns de les empreses és aconseguir la motivació dels seus empleats i augmentar la productivitat. Una bona manera d’aconseguir-ho és oferir salaris i beneficis en espècie. En oferir una assegurança mèdica es pot millorar l’entorn laboral, reduir l’absentisme, retenir el talent i fins i tot detectar patologies mèdiques prematurament.

Hi ha diverses maneres d’estructurar aquest benefici, però la més comuna és la remuneració flexible. En aquesta modalitat l’empresa paga el cost de la política mèdica del treballador i la seva família i acorda amb ell una novació del seu contracte. D’aquesta manera, l’empleat continua guanyant el mateix, però no obté el 100% del salari en efectiu, sinó que una part és en espècie:

  • Beneficis per al treballador. Els empleats destinaran una part del seu salari brut a l’assegurança mèdica (també es pot fer amb altres serveis com el xec de transport, bitllets de restaurant, guarderies, etc.), i aquesta quantitat quedarà exempta d’IRPF (fins a 500 euros per membre de la unitat familiar i fins a 1.500 euros en el cas de persones amb discapacitat). Això estalvia impostos i les condicions de contractació sempre seran millors que contractar polítiques individuals de forma privada.
  • Beneficis per a l’empresa. No tindrà despeses addicionals, ja que només es farà càrrec del cobrament de l’assegurança mèdica –que després es deduirà de la nòmina del treballador–, i maximitzarà l’estratègia empresarial, promovent la retenció del talent i la reducció del nivell d’absentisme laboral.
    L’empresa també pot assumir el cost total de l’assegurança de salut dels seus treballadors. Per fer-ho, podeu acordar un increment salarial assignant-lo a retribucions en espècie (també s’aplicarà l’exempció fiscal):
  • Beneficis per a l’empresa. En aquest cas, l’empresa assumeix el cost total de la pòlissa dels treballadors, per la qual cosa serà una despesa directa. No obstant això, donarà lloc a una inversió per tenir un retorn (és una part del salari no tangible altament valorat pels empleats, que millorarà la seva lleialtat).
  • Beneficis per al treballador. Gaudirà d’assistència mèdica (serveis de diagnòstic, especialitats mèdiques sense cues…) sense cap cost i gaudirà d’un increment salarial exempt en l’IRPF.

Els nostres professionals us informaran per resoldre qualsevol dubte sobre la retribució flexible i els avantatges que comporta.