Assegurança DRON i vola amb seguretat.

Per  començar  MAPFRE ha dissenyat un nou producte que protegeix tant a l’autònom com a les empreses

enfrontdels danys que es puguin causar a tercers a causa de l’ús i maneig d’un DRON amb ús professional

(no particular).

És una assegurança obligatòria regulada per Llei (Reial decret 8/2014), en el qual la responsabilitat es

limita per Llei en funció del pes de l’aparell:

Primerament si pes menys de 20 quilos: 300.000 € de límit per sinistre.

En segon lloc si pes més: el límit augmenta considerablement, sent aproximadament 960.000 €.

És possible ampliar la cobertura de Responsabilitat civil obligatòria de 300.000 € a 600.000 € o 1.200.00 €.

Per tant les empreses han d’estar registrades com a Operadors de Drons davant l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

Aqui us deixem un resum del nou decret de llei temporal, es basa en 4 punts clau que tota empresa que desitgi operar

amb drons haurà de contemplar i seguir:

Tipus de Dron

Espai aeri

Seguretat

Carnet de pilot de Dron

Tipus de Dron:

S’estableixen dues categories inicials: Drons amb pes inferior a 2Kg. i drons amb pes entre els 2Kg. i 25Kg.

Per a tots dos és imprescindible disposar d’un carnet de pilot de drons per a poder operar a Espanya.

En cas dels drons de pes inferior a 2 kg, no serà necessari que estiguin inscrits en el registre d’aeronaus ni

disposar d’un certificat d’aeronavegabilitat.

Per a tots dos tipus de dron, serà necessari incloure obligatòriament una placa identificativa amb el nom del

fabricant de l’aparell així com les dades fiscals de l’empresa que dugui a terme aquestes operacions.

Espai aeri:

L’espai aeri pertany a AESA, i consegüentment, per a poder realitzar qualsevol mena d’activitat comercial o civil

amb un dron, s’haurà d’obtenir un permís oficial, com a mínim 5 dies abans de dur a terme qualsevol operació enl’aire.

Aquesta nova legislació continua mantenint la prohibició de sobrevolar nuclis urbans o espais amb una alta massificació

de gent sense el consentiment especial per part de l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria.

Seguretat:

El pilar fonamental en el qual s’ha basat el Ministeri per a la realització de la normativa d’ús de drons civils a Espanya

és la seguretat. Per això cada empresa haurà de disposar d’un manual d’operacions emplenat seguint l’estàndard proporcionat

pel Ministeri, així com un estudi de seguretat de cadascuna de les operacions a realitzar. És a dir, si algú pensa a fer volar

un dron al marge de la llei, ja sigui amb un pes inferior a 2 kg, o entre 2 kg i 25 kg, s’exposa a sancions que van entre 3.000 €

a 60.000 €.

Carnet de pilot de Drons a Espanya:

Perquè les empreses puguin operar legalment, els pilots designats hauran de disposar d’un carnet oficial per al maneig de drons.

Si aquests pilots ja disposen d’un títol de pilot d’avió, ultralleuger o altre específic, no serà necessari obtenir aquesta titulació.

En cas contrari hauran de cursar una sèrie d’exàmens i proves oficials per a obtenir el carnet oficial de pilot de drons.

Avui dia, no existeixen acadèmies oficials sota la tutela del Govern que realitzin aquests cursos, per això i mentre es comencen

a impartir aquests cursos, serà obligatori demostrar que es disposa dels coneixements teòrics i algun tipus de carnet oficial o

document que acrediti als pilots en el maneig de drons per a poder dur a terme qualsevol operació.

Aquesta normativa temporal sobre drons a Espanya considera els diferents marcs en els quals es podran fer els diferents treballs

aeris i en funció del pes de l’aeronau. A més, el text aprovat es completa amb el règim general de la Llei 48/1960, de 21 de juliol,

sobre Navegació Aèria, i no només marca les pautes d’operació amb aquest tipus d’aeronaus, sinó també un altre tipus d’obligacions.

En el següent enllaç es pot trobar les especificacions detallades de legislació sobre drons a Espanya publicada en el BOE del dissabte 5 de juliol de 2014.

 

Assegurança DRON i vola amb seguretat.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament assegurançes de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555