Multa en un contracte d’arrendament

27/09/2022

2.000€ de multa per l’absència de clàusula informativa en un contracte.

En aquesta resolució l’AEPD resol la denúncia presentada per una persona que volia arrendar un habitatge i per això va contractar una agència immobiliària.

Al contracte que va signar no s’identificava prou:

  1. El responsable del tractament de dades.
  2. La finalitat del tractament de dades.
  3. No s’inclou com exercitar de forma adient els diferents drets en matèria de protecció de dades que preveu la normativa al respecte.

Després de la denúncia del client, la multa imposada va ser de 2.000 euros.

Els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 regulen el dret d’informació que s’ha d’incloure de manera obligatòria a tots els contractes.

L’article 74.a) de la LOPDGDD consideren infraccions lleus l’incompliment del principi de transparència de la informació o el dret d’informació de l’afectat perquè no facilita tota la informació exigida pels articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679.

Aquí, la resolució