La nova ajuda de 430 € al contracte de formació, ha estat aprovada.

El pasat 4 de juliol va quedar aprovada aquest a ajuda al BOE  per a aquells joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Com estava previst, els Pressupostos Generals de l’Estat per 2018 inclouen una nova ajuda de 430 euros mensuals per aquets joves que siguin incorporats a qualsevol empresa amb un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Per tant aquesta mesura permetrà al treballador rebre un salari molt major que el que percep en l’actualitat amb aquest tipus de contractes.

Beneficiaris de l’ajuda aprovada de 430 € al contracte de formació

Els beneficiaris d’aquesta nova mesura hauran de complir una sèrie de requisits al moment de subscriure el contracte de formació:

A) Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

B) No estar en possessió de cap dels següents títols:

En primer lloc, Títol de Batxiller
Continuant amb el Títol de Tècnic de grau mitjà
Seguidament, Títol oficial de nivell superior al Batxiller
També els Títols oficialment reconeguts com a equivalents a les titulacions prèviament citades de conformitat amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent
I  per acabar el Certificat de Professionalitat de nivell 2 o 3

C) Adoptar el compromís d’iniciar i realitzar una prestació de serveis i una activitat formativa mitjançant un contracte de formació i aprenentatge d’una durada mínima d’un any.
Es tracta d’un col·lectiu que no treballa ni estudia en l’actualitat i que, gràcies a aquesta mesura, podrà integrar-se amb major facilitat al mercat de treball a través de la formació i la qualificació.

 

aprovada

Sol·licitud de l’ajuda

Per començar a optar a aquesta prestació, els joves beneficiaris hauran de:

1. Descarregar-se la sol·licitud a través de la pàgina web del SEPE.
2. Presentar la documentació en l’Oficina de Prestacions del Servei Públic d’Ocupació (SEPE) que li correspongui segons el seu domicili, dins dels 15 dies hàbils següents a l’inici del contracte per a la formació i l’aprenentatge:

Sol·licitud emplenada.
En primer  lloc, declaració responsable de no estar en possessió de cap de les titulacions acadèmiques descrites prèviament.
Ademes ha de dur la còpia del DNI.
I per acabar la còpia de l’Annex I.

Finalment tal com assenyala la disposició final quarantena sisena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 l’ajuda de 430 € per al contracte de formació i aprenentatge entrarà en vigor a partir del pròxim 4 d’agost.

 

Per obenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555