Lloguer d’un apartament turístic

13/06/2023

Disposes d’un pis i has pensat que una bona opció seria llogar-lo amb finalitats turístiques?

Si has pensat que una bona oportunitat de negoci es destinar un pis a habitatge d’ús turístic, en aquest article t’explicarem què necessites per poder dur a terme aquesta activitat de manera regularitzada i d’acord a l’establert en el marc legal.

Per donar d’alta un habitatge d’ús turístic, hauràs de tramitar la llicència d’habitatge turístic, la qual s’obté a través dels següents passos:

  • Primerament, cal presentar una comunicació prèvia d’inici d’activitat davant l’Ajuntament, qui s’ocuparà de traslladar-la al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) de la Generalitat.
  • Segon, el Registre de Turisme de Catalunya procedirà a donar un número d’inscripció de l’habitatge (NIRC). El número d’inscripció haurà de constar en qualsevol publicitat i/o anunci de l’immoble.
  • Finalment, aquesta inscripció proporcionarà un número que indica la legalització de la llicència de l’habitatge turístic (HUTG-).

A tot això, cal afegir que el tràmit de la llicència només es pot fer per internet. Per una altra banda, també poden haver-hi motius per la prohibició de la llicència d’ús turístic. Els casos més probables per la denegació de la llicència son:

  • La prohibició per l’ordenació d’usos del municipi.
  • Pels estatuts de la Comunitat de Propietaris de l’habitatge degudament inscrits en el Registre de la Propietat en edificis sotmesos al règim de Propietat Horitzontal.

Marc Cervós Escribà
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors