Al poble es tramita el POUM. Què he de fer?

En primer lloc les sigles POUM signifiquen  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  i cada cop són més conegudes.

En realitat els darrers temps, multitud d’Ajuntaments han decidit tirar endavant l’aprovació dels seus plans urbanístics,

mitjançant normes i plànols que afecten de ple les propietats, les empreses, les activitats i els interessos de tot el municipi.

Amb tot això el  POUM són normes o instruments amb gran transcendència sobre aspectes tan importants com les possibilitats

d’edificar o no les finques i parcel·les, l’alçada de les edificacions, el traçat de nous vials o carrers que poden afectar la nostra propietat.

Per  això la ubicació de les diferents activitats (indústries, granges, tallers, etc.), i que les poden deixar fora de joc

(en diuen “fora d’ordenació” o “en volum disconforme”).

No obstant d’aquesta manera, els processos urbanístics que fa ja uns quants anys van enriquir als afortunats per una ordenació favorable,

també poden causar greuges i perjudicis a aquells que no estiguin atents al procediment.

I per això, a la primera notícia que tinguem sobre que al poble es tramita un POUM, cal posar-nos en contacte immediatament

amb l’advocat especialista, perquè veritablement ens hi juguem molt.

Les sigles "POUM" (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) cada cop són més conegudes. Als darrers temps, multitud d'Ajuntaments han decidit tirar endavant l'aprovació dels seus plans urbanístics, mitjançant normes i plànols que afecten de ple les propietats, les empreses, les activitats i els interessos de tot el municipi.

Però si voleu obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555