Ajuts contractació campanya agrària

18/05/2023

Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària.

S’ha publicat la convocatòria per accedir als ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària del 2023 a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 d’octubre de 2023 i com a novetat la contractació retroactiva a 1 de gener de 2023, sent aquest també el període d’execució de les actuacions subvencionables.

L’actuació que es subvenciona consisteix en la contractació per a treballar durant la campanya agrària a Catalunya de persones que en el moment de la contractació estiguin desocupades o afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació. Pel que la persona treballadora ha d’estar prèviament inscrita al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). La inscripció de la demanda d’ocupació es pot fer per dos vies:

  • A través del telèfon gratuït 900 800 046 (8h-14h) i la persona interessada serà atesa de forma personalitzada pel personal de les oficines de Treball. Aquesta inscripció serà immediata.
  • Telemàticament emplenant el formulari de sol·licitud que es facilita al web del SOC. En aquest cas, tenir en compte que un cop enviat el formulari de sol·licitud, la inscripció no es farà efectiva fins a com a mínim 48 hores més tard.

L’ajut va lligat a la contractació de proximitat, persones empadronades a menys de 40 km de distància del lloc on s’hagin de realitzar els treballs agrícoles o a la contractació amb allotjament. Amb un màxim de 5 persones treballadores per empresa.

La quantia del mòdul econòmic és de 90 euros per setmana de contracte, amb un màxim de 4 setmanes subvencionables per contracte. Per tant l’import de la subvenció pot anar de 90 a 1.800 euros per empresa sol·licitant.

Les entitats beneficiaries han de tenir un màxim de 10 persones treballadores prèviament a la contractació de la persona destinatària.