Increment màxim d’ajornament a 50.000 euros

14/04/2023

Augment dels ajornaments sense garantia a 50.000 euros (entrada en vigor: 15 d’abril de 2023).

L’Agència Tributària ha ampliat a 50.000 euros la quantia màxima que es pot ajornar, sense garantia.

L’Ordre HFP/311/2023, de 28 de març, eleva de 30.000 a 50.000 euros la quantia màxima dels deutes derivats d’impostos estatals “ajornables” (com ja ocorria fins ara, els models 111 -retencions de treball i professionals-, 115 -retencions de lloguers- o 123 -retencions de préstecs i dividends- segueixen sense possibilitat d’ajornament) que l’Agència Tributària permet ajornar de forma automàtica sense que calgui aportar garanties de pagament.

Aquesta Ordre entra en vigor el 15 de abril de 2023 i, per tant, ja es podrà aplicar a les autoliquidacions d’impostos gestionats per l’Agència Tributària estatal corresponents a aquest primer trimestre i als mensuals del mes de març de 2023 (sempre, però, que es presenti la sol·licitud a partir d’aquesta data -15 d’abril-).

Les sol·licituds anteriors seguiran regint-se per la normativa anterior i, per tant, el límit seguirà estant de 30.000 euros, però de tots els deutes que existeixen amb l’agència tributària (no tan sols els que es demanen, sinó els pendents de pagament en el moment de la sol·licitud).