Agència Tributària Catalana

Ens informen des de l’Agència Tributària Catalana que durant la setmana del 14 de gener publicaran

la nova versió del Programa d’Ajuda del 2019 per generar el model 620, vigent fins el 31/12/2019 que

no comportarà cap canvi normatiu. La nova versió serà la 3.1.0.

Per tant, els fets imposables meritats al 2019 no es podran presentar telemàticament fins la setmana del

14 de gener, que hauràn publicat la nova versió del Programa d’Ajuda.

I els mantindrem informats de qualsevol novetat mitjançant un nou comunicat.

Agència Tributària Catalana

Per obtenir mes informació us informarem des del departament lfiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555