Actualitat Tributària.
Hipoteques

Comemcem l’actualitat tributària amb l’Oficina de Comunicació del Tribunal Suprem ha emès un comunicat en el qual

indiquen que el Ple de la Sala III,després de dos dies de deliberacions, ha acordat per 15 vots a 13 desestimar els recursos

plantejats i tornar al criteri segons el qual el subjecte passiu de l’Impost d’AJD en els préstecs hipotecaris és el prestatari.

Amb aquesta sentència, que es coneixerà en els dies vinents, es torna a la jurisprudència anterior a la sentència del

Tribunal Suprem de 16 d’octubre de 2018 i, per tant, han de ser els clients, i no les entitats financeres, els qui han

d’abonar l’impost.

Després de la gran polèmica que van causar les sentències del Tribunal Suprem 1505/2018, de 16 d’octubre, 1523/2018,

de 22 d’octubre, i 1531/2018, de 23 d’octubre, des del passat divendres 9 de novembre, el Govern mitjançant el Reial decret

llei 17/2018, de 8 de novembre, ha modificat el Text refós de la Llei de l’ITPAJD.

Aquest Reial decret llei, que va entrar en vigor dissabte 10 de novembre, estableix que quan es tracti d’escriptures de préstec

amb garantia hipotecària, es considerarà subjecte passiu al prestador, de manera que seran els bancs els qui hauran de fer-se

càrrec del pagament de l’impost de les hipoteques i no els clients.

Mòduls

Continuem l’actualitat tributària amb la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat que el Govern prorrogarà els

actuals límits que permeten la tributació per mòduls.

Per tant, per 2019 es mantindrà com a límit d’exclusió que els rendiments íntegres de l’autònom superin els 250.000 euros

i que la facturació a altres empresaris o professionals superin els 125.000 euros. També es mantindrà com a límit d’exclusió

que el volum de compres en béns i serveis superi els 250.000 euros.

IRPF

I  acabem l’actualitat tributària també amb la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, també ha comunicat que pròximament

estarà disponible el formulari perquè els contribuents puguin reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

després de la sentència 1462/2018 del Tribunal Suprem que va declarar la seva exempció.

Actualitat Tributària.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555