Accidents causats per mal estat de la via

30/09/2022

No sempre els accidents de trànsit són causats per les persones darrere del volant. En ocasions es pot presentar aquesta situació pel mal estat de la via. Quan parlem de carreteres en mal estat, no només ens referim a sots, clots o altres deficiències en l’asfaltat, sinó que parlem de senyalització no reglamentària, de la no reposició de senyals retirats indegudament, mala senyalització sobre l’asfalt…

Qualsevol conductor que pateixi un accident o desperfecte en el seu vehicle a causa d’una carretera deficientment mantinguda té dret a una indemnització, amb l’excepció que aquesta deficiència no s’atribueixi a una causa de força major.

La reclamació de la indemnització serà front l’administració local, autonòmica, estatal, provincial o Ministeri de Foment, ja que des de la liberalització de les autopistes quasi totes les calçades són de titularitat pública.

La responsabilitat del manteniment de les vies està contemplada en l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, el qual estableix el següent:

“Correspon al titular de la via la responsabilitat del manteniment de la mateixa en les millors condicions possibles de seguretat per a la circulació, i de la instal·lació i conservació en ella dels adequats senyals i marques viàries”.

El perjudicat s’ha de posar en contacte amb la policia al més aviat possible perquè acudeixi al lloc dels fets i aixequi un atestat en el qual figuraran les declaracions de les parts involucrades, i dels testimonis. Caldrà un comunicat de lesions, en el cas que s’hagin produït danys corporals, emès per un metge especialista en valoració de danys corporals, així com les factures que provin les reparacions realitzades al vehicle danyat després del sinistre.

Les vies per realitzar la reclamació d’indemnització serà l’administrativa i judicial.

El primer pas és interposar la reclamació patrimonial per la via administrativa davant el titular de la via on va succeir, sent el termini que té l’administració per contestar de 6 mesos, i si la sol·licitud fos desestimada o no haguessin respost en aquest termini, s’haurà d’acudir a la via judicial.

Si necessiteu assessorament sobre aquesta qüestió, contacteu amb nosaltres i us ajudarem a obtenir la corresponent indemnització.