9 recomanacions que pots tenir en compte per a estalviar en l'IRPF.

La campanya de la renda de l’any passat es va realitzar durant la vigència del primer estat d’alarma provocat per la covid-19, però en el resultat a liquidar no va influir el coronavirus, ja que va començar la seva expansió durant el primer trimestre de 2020.

Aquest any maleït, un any que per a molts ha estat un infern, perquè no són pocs els treballadors que han perdut les seves ocupacions, bé de manera temporal mitjançant un ERTE, o definitivament per un acomiadament o un ERE. Per part seva, molts empresaris tampoc han tingut més sort, ja que les restriccions i tancaments provocats per la covid-19 han portat la ruïna per als seus negocis o els han deixat molt tocats.

En tots dos casos, la pèrdua d’ingressos d’empresaris i treballadors tindrà el seu reflex en la declaració de la renda del 2020 o en l’impost de societats de les empreses subjectes a aquest tribut, però, no obstant això, com en totes les crisis, a alguns els ha anat bé, i esperen temorosos l’acanada que els caurà quan liquidin aquest impost l’any vinent.

El 2020 serà un any per a oblidar, que esperem que es recordi pels avanços en les vacunes, per la solidaritat de molts dels nostres ciutadans i per la qualitat humana dels nostres sanitaris, que ho han donat tot per salvar-nos d’un virus assassino, alguns fins a la seva pròpia vida.

Però hi ha alguna cosa que no hem d’oblidar abans d’acabar l’any, la declaració de l’IRPF, ja que, si no prenem algunes decisions abans de les dotze campanades, pot ser que quan vegem la quantitat que hem de pagar en la declaració de la renda del 2020, se’ns congeli la sang per sota de la temperatura de la vacuna de Pfizer.

Per a evitar sobresalts i optimitzar la declaració de la renda del 2020, podem tenir en compte els següents punts, que ens poden fer estalviar una mica de diners.

Estalvia per al pagament de la declaració de la renda si has estat en un ERTE

Els treballadors afectats per ERTE, que altres anys no estaven obligats a presentar l’IRPF, per tenir només un pagador i no superar el límit anual de 22.000 euros, pot ser que hagin de presentar-la enguany, malgrat tenir menys ingressos. Recordem que si hi ha dos o més pagadors, com és el cas, en rebre remuneracions de la seva empresa i del SEPE, si la suma de les quantitats percebudes supera els 1.500 euros, aquest límit es rebaixa a 14.000 euros anuals. A més, malgrat obtenir menys ingressos, la declaració de la renda pot sortir a pagar, ja que les prestacions que es perceben per un ERTE no solen portar retenció, o si la porten serà de poc import. En aquest sentit, per a evitar sobresalts, convé intentar estalviar un percentatge de la prestació similar a la retenció que s’aplicava en la nòmina, o buscar alguna altra fórmula per a reduir l’import a pagar en la declaració de la renda.

Realitza aportacions a plans de pensions

L’aportació a plans de pensions és una fórmula molt recurrent per a reduir la tributació de l’IRPF, no obstant això, enguany serà l’últim en el qual es podran deduir fins a 8.000 euros o el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques de la base imposable de l’IRPF, ja que per a la declaració de l’IRPF del 2021, aquest límit es reduirà a només 2.000 euros. En aquest sentit, en la mesura que sigui possible convé incrementar les aportacions a aquests plans durant aquest any, fins al límit màxim.

A més, els contribuents el cònjuge dels quals hagi obtingut ingressos del treball o d’activitats econòmiques, que no vagin a superar els 8.000 euros en 2020, també podrà reduir la seva base fent aportacions al pla del cònjuge, abans que acabi l’any, amb el màxim de 2.500 euros. En el pròxim exercici, aquesta quantitat es reduirà a 1.000 euros.

Rescat de plans de pensions

En els casos en què la jubilació es produís en 2012 o en 2018 i es realitzessin aportacions abans de 2007, el 31 de desembre finalitza el termini per a poder rescatar el pla de pensions aplicant la reducció del 40%, sempre que aquest rescat es materialitzi en forma de capital.

Prolongació dels terminis d’inversió per a l’exempció del guany patrimonial per la venda de l’habitatge habitual

La declaració de l’estat d’alarma va paralitzar el còmput del termini d’inversió, de dos anys, per a deixar exempta el guany patrimonial reeixit en transmetre l’habitatge habitual, per la qual cosa cal descomptar del còmput el període transcorregut entre el 14 de març i el 30 de maig. També succeeix el mateix amb els 6 mesos disponibles per a reinvertir rendes vitalícies dels quals gaudeixen els majors de 65 anys en transmetre béns o drets sense tributar per guany patrimonial.

Amortització anticipada de part de la hipoteca de l’habitatge habitual

Els contribuents que hagin comprat o rehabilitat un habitatge abans de l’1 de gener de 2013 poden deduir-se el 15% de la inversió, amb un màxim de 9.040 euros anuals. Si s’amortitza menys d’aquesta quantitat, es pot realitzar una amortització anticipada d’una part de la hipoteca fins a arribar al límit i aconseguir el màxim estalvi fiscal per aquest concepte.

Transmissions de rendes de l’estalvi de més de 200.000 euros

El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021 preveu un increment en la tributació de les rendes de l’estalvi de tres punts percentuals per a rendes superiors a 200.000 euros (del 23% actual passaran a tributar al 26%), de manera que serà millor realitzar la transmissió d’aquestes rendes a enguany que realitzar-les en el 2021 amb una tributació major.

Realitza donacions

Les donacions a fundacions, associacions i ONG, a més de desgravar en l’IRPF, són una labor social. A més, en 2020 s’ha incrementat la deducció per les donacions realitzades per a suport enfront del coronavirus, podent-se deduir el 80% dels primers 150 euros donats i el 35% de l’import restant.

Compensa beneficis i pèrdues d’inversions financeres

Si s’han obtingut guanys patrimonials derivades de fons d’inversió, accions o derivats financers, aquestes es poden compensar amb pèrdues, tributant per la diferència.

Avança ingressos a final d’any

Per a anticipar-se a l’entrada de la reforma tributària, en la mesura que sigui possible, els contribuents que tenen rendes del treball, del capital immobiliari i d’activitats econòmiques superiors a 300.000 euros poden intentar avançar ingressos o rendiments abans d’acabar l’any, ja que, a partir del 2021, el gravamen marginal de l’IRPF a partir d’aquestes quanties passarà del 45% al 47%.

Via: Fiscal Impuestos

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.