2 articles curts de Dret de Família.

Règim de vistes dels menors amb els avis, es pot modificar?

Els avis tenen dret de relacionar-se amb els nets, i a la inversa. En el cas que s’hagués establert un règim específic i un dels progenitors hagués mort, trobant-se els avis que el progenitor viu dificulta la relació amb ells, podrien demanar l’establiment d’un règim específic, podrien modificar el que ja estava fixat, si hi era?

La resposta és sí, poden demanar directament al Jutge que fixi un règim específic, o que modifiqui el que existia si, per exemple, les circumstàncies han canviat. Mai, però, aquest règim de visites pot ser equiparable al d’un progenitor i, per tant, no pot ser tan ampli com ho seria en cas de ser reclamat per un dels progenitors.

La prestació compensatòria, pot fixar-se amb efectes retroactius?

La prestació compensatòria és aquella que el cònjuge quina situació econòmica quedi més perjudicada a causa del trencament de la convivència, té dret a sol.licitar de l’altre cònjuge. Aquesta prestació només pot fixar-se en la sentència de separació o divorci, i no està prevista com a mesura provisional. Per tant, mai podrà tenir efectes retroactius des de la data d’interposició de la demanda o des que els cònjuges van deixar de conviure.

El que sí que pot sol·licitar el cònjuge que consideri que té dret a ella és , com a mesura provisional, una pensió alimentària fins que es dicti sentència de separació o divorci en la qual es fixarà l’oportuna prestació compensatòria.

Via: Jaume Oriol Moreno, departament Jurídic

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.