Els 10 tràmits que cal fer quan mor un familiar

07/03/2023

Quan mor un familiar proper, cal dur a terme una sèrie de tràmits per complir la legalitat.

Això és el primer que cal tenir en compte.
Abans d’iniciar qualsevol tipus de tràmit, la primera cosa que cal tenir a mà és el DNI de la persona morta. Si escau, també servirà el passaport. Tanmateix, si no el tenim, no podrem dur a terme les gestions necessàries.

També cal conèixer si el mort tenia una assegurança de decessos i saber-ne les cobertures. Si no, caldrà començar demanant un pressupost a les funeràries pertinents abans de començar.

Aquests són els 10 tràmits que s’han de fer quan mor un familiar:
En cas que s’hagin dut a terme els passos anteriors, només queda iniciar els 10 tràmits obligatoris que sempre cal seguir quan mor un familiar proper.

 1. Sol.licitar el Certificat Literal de Defunció.
  Aquest certificat és una còpia exacta de la informació que hi ha al Registre Civil sobre la mort. Es pot aconseguir dies després de la inscripció al jutjat i, de forma general, la funerària és l’encarregada d’oferir-ne diferents còpies.
 2. Baixa a la Seguretat Social.
  En cas que el difunt estigui percebent qualsevol tipus de prestació de la Seguretat Social, cal comunicar la defunció en un màxim de 30 dies. Això es pot fer a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social per estalviar temps. També es pot dur a terme de forma presencial a qualsevol dels seus centres.
 3. Certificat d’Últimes Voluntats.
  Després de 15 dies hàbils de la mort, s’ha de sol.licitar el certificat de darreres voluntats. Aquest servirà per conèixer si hi ha testament i quin notari és el responsable del document. Si no n’hi ha, els hereus hauran de dur a terme una declaració davant de notari per demostrar que són els successors. D’altra banda, hauran de gestionar el quadern particional amb vista a repartir els béns del difunt.
 4. Assegurances.
  Sol.licitar al Registre General d’Assegurances, el certificat per tal de saber si la víctima tenia una assegurança de vida o accidents. Allí es pot consultar després de 15 dies després de la mort.
 5. Pensió corresponent.
  Si cal sol·licitar una pensió per viduïtat o orfandat, aquest és un tràmit que es pot fer en qualsevol moment després de la mort. Tot i això, si es presenta després de tres mesos, es poden perdre diners.
 6. Sol.licitar copia del testament.
  Aquest es demana a la Notaria que ens certifiqui el document d’últimes voluntats, en cas que la defunció sigui intestada, s’haurà de tramitar la declaració d’hereus davant Notari.
 7. Sol.licitar certificats de saldos bancaris.
  S’haurà d’acudir a totes les entitats bancaries i financeres a les que el difunt hi tenia participació, per tal que emetin un certificat dels saldos que tenia a data de defunció. Aquest certificat, ens el lliuraran sempre i quan demostrem que som els hereus, amb el certificat de defunció, ultimes voluntats i testament o declaració d’hereus.
 8. Sol.licitar informació Registral.
  Per tal de poder fer un inventari del cabdal relicte del difunt, s’haurà de sol.licitar al Registre de la Propietat, nota simple de totes les propietats que consten inscrites a titularitat del difunt.
 9. Acceptació, adjudicació o renuncia de l’herència.
  Amb tota la informació recollida, només quedar acceptar l’herència per part dels hereus. Aquest acte es fa davant Notari, i pot finalitzar acceptant l’herència segons el testament, fent les adjudicacions que el difunt deixa com a última voluntat, o renunciant al mateix acte.
 10. Liquidació de l’Impost de Successions i Donacions.
  Finalment, cal tenir en compte que hi ha un termini de sis mesos per liquidar l’impost de successions i donacions. És a dir, aquest és el temps que tenen els hereus per gestionar l’herència, que posteriorment s’inscriurà al Registre de la Propietat.

Cal tenir presents els terminis de totes aquestes passes. Si no, podríem tenir problemes fiscals o pot existir la possibilitat que no rebem uns diners que ens corresponen.

Per això, a Cudós Consultors ens posem a la seva disposición per facilitar-li tots els tràmits. Consulti’ns.